Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-5°

-

16

Februari

29%

-4°

-

14

Mars

34%

-

13

April

42%

13°

-

11

Maj

53%

21°

-

11

Juni

56%

24°

-

13

Juli

57%

26°

-

13

Augusti

57%

25°

-

10

September

50%

19°

-

10

Oktober

37%

11°

-

11

November

17%

-

15

December

14%

-2°

-

18