Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-10°

-

22

Februari

23%

-9°

-

18

Mars

32%

-2°

-

17

April

42%

-

14

Maj

45%

12°

-

13

Juni

47%

18°

-

14

Juli

48%

21°

-

14

Augusti

39%

18°

-

16

September

29%

12°

-

18

Oktober

18%

-

21

November

10%

-2°

-

22

December

5%

-7°

-

24