Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

10

Februari

32%

-

9

Mars

36%

-

10

April

42%

15°

-

12

Maj

48%

20°

-

13

Juni

53%

23°

-

12

Juli

62%

25°

-

9

Augusti

63%

25°

-

8

September

57%

22°

-

7

Oktober

49%

16°

-

7

November

34%

-

10

December

25%

-

11