Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

11

Februari

29%

-

11

Mars

37%

10°

-

9

April

46%

17°

-

10

Maj

53%

23°

-

12

Juni

58%

26°

-

12

Juli

62%

28°

-

9

Augusti

65%

28°

-

7

September

59%

24°

-

7

Oktober

52%

17°

-

7

November

29%

10°

-

9

December

23%

-

11