Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

18°

-

5

Februari

58%

19°

-

8

Mars

53%

24°

-

11

April

61%

30°

-

10

Maj

69%

36°

-

8

Juni

69%

40°

-

6

Juli

61%

37°

-

12

Augusti

62%

35°

-

13

September

70%

34°

-

7

Oktober

76%

31°

-

4

November

76%

26°

-

3

December

60%

20°

-

5