Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

30°

27°

10

Februari

55%

30°

27°

8

Mars

63%

31°

28°

5

April

68%

33°

29°

5

Maj

60%

33°

30°

9

Juni

48%

32°

30°

17

Juli

45%

31°

29°

18

Augusti

46%

31°

29°

17

September

47%

31°

29°

18

Oktober

51%

31°

29°

18

November

50%

31°

29°

16

December

50%

30°

28°

13