Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

28°

-

10

Februari

61%

30°

-

7

Mars

66%

32°

-

8

April

70%

34°

-

9

Maj

64%

35°

-

13

Juni

54%

34°

-

15

Juli

54%

34°

-

15

Augusti

48%

33°

-

17

September

53%

33°

-

16

Oktober

57%

32°

-

16

November

51%

30°

-

17

December

49%

28°

-

13