Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

23°

-

7

Februari

58%

23°

-

15

Mars

61%

23°

-

5

April

72%

22°

-

2

Maj

78%

21°

-

0

Juni

80%

20°

-

0

Juli

78%

20°

-

0

Augusti

77%

20°

-

1

September

71%

21°

-

2

Oktober

71%

22°

-

2

November

69%

22°

-

2

December

63%

23°

-

5