Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

33°

-

17

Februari

37%

32°

-

17

Mars

28%

32°

-

17

April

34%

32°

-

15

Maj

38%

32°

-

14

Juni

46%

32°

-

11

Juli

50%

32°

-

12

Augusti

51%

33°

-

10

September

45%

33°

-

12

Oktober

37%

33°

-

15

November

36%

33°

-

15

December

39%

33°

-

16