Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

32°

-

6

Februari

51%

33°

-

7

Mars

51%

33°

-

6

April

60%

32°

-

6

Maj

63%

30°

-

3

Juni

50%

29°

-

2

Juli

54%

28°

-

2

Augusti

62%

28°

-

1

September

64%

29°

-

2

Oktober

60%

29°

-

3

November

64%

30°

-

3

December

58%

32°

-

3