Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

32°

21°

3

Februari

59%

33°

23°

4

Mars

56%

33°

22°

3

April

66%

32°

21°

3

Maj

68%

30°

20°

1

Juni

46%

28°

19°

0

Juli

51%

26°

19°

1

Augusti

58%

26°

18°

0

September

62%

27°

18°

0

Oktober

60%

28°

18°

1

November

65%

28°

19°

1

December

58%

31°

20°

1