Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

27°

-

1

Februari

71%

28°

-

5

Mars

76%

27°

-

1

April

76%

26°

-

0

Maj

70%

25°

-

1

Juni

65%

23°

-

1

Juli

64%

23°

-

1

Augusti

64%

23°

-

1

September

62%

24°

-

2

Oktober

66%

24°

-

2

November

70%

25°

-

1

December

72%

27°

-

1