Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

29°

27°

9

Februari

61%

30°

25°

7

Mars

55%

31°

25°

6

April

56%

31°

27°

9

Maj

49%

30°

28°

19

Juni

47%

29°

29°

20

Juli

47%

30°

28°

22

Augusti

45%

29°

28°

22

September

46%

28°

28°

18

Oktober

44%

28°

28°

22

November

47%

28°

28°

24

December

50%

28°

28°

16