Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

22°

16°

8

Februari

49%

22°

17°

8

Mars

44%

20°

16°

9

April

48%

16°

14°

9

Maj

42%

13°

12°

10

Juni

40%

10°

10°

11

Juli

40%

11

Augusti

43%

11°

11

September

45%

14°

10°

10

Oktober

47%

16°

11°

11

November

46%

18°

13°

9

December

45%

20°

15°

10