Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

22°

16°

8

Februari

49%

22°

17°

8

Mars

44%

20°

16°

9

April

48%

18°

14°

9

Maj

42%

14°

12°

11

Juni

40%

12°

10°

11

Juli

40%

11°

12

Augusti

43%

12°

12

September

45%

15°

10°

9

Oktober

47%

17°

11°

10

November

46%

19°

13°

9

December

45%

21°

15°

10