Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

21°

-

9

Februari

48%

21°

-

9

Mars

42%

19°

-

9

April

46%

16°

-

9

Maj

43%

12°

-

9

Juni

44%

10°

-

8

Juli

42%

-

9

Augusti

45%

10°

-

10

September

43%

13°

-

9

Oktober

45%

16°

-

10

November

44%

18°

-

9

December

43%

20°

-

10