Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

20°

17°

17

Februari

44%

20°

18°

13

Mars

40%

19°

17°

17

April

40%

16°

16°

18

Maj

35%

13°

15°

19

Juni

35%

11°

13°

17

Juli

37%

11°

12°

17

Augusti

39%

12°

12°

18

September

38%

14°

12°

21

Oktober

36%

15°

13°

21

November

38%

17°

14°

19

December

39%

19°

16°

20