Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-6°

-

16

Februari

20%

-5°

-

13

Mars

29%

-

13

April

37%

-

11

Maj

40%

12°

-

14

Juni

41%

16°

-

16

Juli

39%

17°

-

18

Augusti

38%

16°

-

17

September

31%

11°

-

16

Oktober

26%

-

16

November

18%

-1°

-

16

December

11%

-4°

-

16