Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-8°

-

22

Februari

14%

-8°

-

20

Mars

25%

-4°

-

19

April

30%

-

16

Maj

35%

-

15

Juni

32%

11°

-

17

Juli

28%

13°

-

19

Augusti

30%

12°

-

19

September

24%

-

22

Oktober

20%

-

22

November

14%

-4°

-

20

December

6%

-7°

-

23