Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-3°

-

22

Februari

15%

-2°

-

20

Mars

27%

-

19

April

32%

-

16

Maj

37%

-

15

Juni

33%

13°

-

17

Juli

29%

15°

-

20

Augusti

32%

15°

-

19

September

25%

10°

-

23

Oktober

20%

-

24

November

14%

-

22

December

4%

-2°

-

23