Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-6°

-

16

Februari

19%

-4°

-

13

Mars

29%

-

13

April

37%

-

13

Maj

42%

14°

-

15

Juni

44%

20°

-

16

Juli

42%

20°

-

17

Augusti

40%

19°

-

17

September

32%

13°

-

17

Oktober

25%

-

17

November

18%

-

18

December

11%

-4°

-

17