Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-4°

-

17

Februari

21%

-3°

-

13

Mars

29%

-

14

April

37%

-

13

Maj

40%

14°

-

15

Juni

43%

18°

-

15

Juli

42%

19°

-

17

Augusti

40%

18°

-

16

September

33%

13°

-

16

Oktober

27%

-

17

November

20%

-

17

December

13%

-2°

-

16