Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

32°

-

1

Februari

54%

34°

-

3

Mars

49%

33°

-

7

April

49%

32°

-

11

Maj

48%

30°

-

13

Juni

42%

29°

-

16

Juli

28%

27°

-

17

Augusti

22%

27°

-

16

September

29%

28°

-

19

Oktober

45%

29°

-

15

November

60%

31°

-

4

December

59%

31°

-

1