Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

32°

-

2

Februari

41%

33°

-

5

Mars

35%

32°

-

9

April

39%

32°

-

12

Maj

39%

30°

-

15

Juni

30%

29°

-

18

Juli

21%

28°

-

20

Augusti

20%

28°

-

21

September

23%

29°

-

22

Oktober

31%

30°

-

17

November

43%

30°

-

6

December

45%

31°

-

3