Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

32°

-

15

Februari

58%

32°

-

15

Mars

56%

33°

-

18

April

56%

33°

-

20

Maj

56%

32°

-

16

Juni

54%

32°

-

12

Juli

54%

32°

-

14

Augusti

51%

32°

-

15

September

46%

32°

-

18

Oktober

46%

32°

-

22

November

43%

31°

-

25

December

45%

31°

-

21