Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

25°

-

3

Februari

46%

27°

-

2

Mars

48%

30°

-

2

April

48%

33°

-

2

Maj

51%

35°

-

3

Juni

52%

35°

-

8

Juli

55%

34°

-

8

Augusti

55%

35°

-

8

September

48%

33°

-

10

Oktober

48%

31°

-

5

November

44%

28°

-

3

December

41%

26°

-

2