Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

26°

-

1

Februari

66%

28°

-

1

Mars

57%

29°

-

1

April

38%

30°

-

4

Maj

42%

30°

-

8

Juni

36%

27°

-

14

Juli

37%

26°

-

12

Augusti

36%

26°

-

12

September

31%

26°

-

14

Oktober

46%

26°

-

6

November

57%

26°

-

2

December

55%

26°

-

1