Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

28°

-

2

Februari

67%

28°

-

1

Mars

68%

29°

-

1

April

68%

31°

-

1

Maj

68%

32°

-

1

Juni

58%

32°

-

12

Juli

50%

32°

-

21

Augusti

52%

32°

-

20

September

50%

32°

-

19

Oktober

63%

32°

-

8

November

66%

31°

-

1

December

56%

29°

-

2