Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

11

Februari

42%

-

11

Mars

45%

10°

-

12

April

50%

15°

-

12

Maj

54%

20°

-

13

Juni

61%

24°

-

10

Juli

71%

27°

-

7

Augusti

71%

27°

-

7

September

66%

23°

-

7

Oktober

55%

17°

-

9

November

43%

11°

-

11

December

34%

-

12