Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

13

Februari

38%

-

13

Mars

42%

12°

-

13

April

44%

16°

-

14

Maj

50%

21°

-

11

Juni

56%

25°

-

10

Juli

67%

28°

-

7

Augusti

67%

28°

-

8

September

61%

24°

-

9

Oktober

54%

18°

-

11

November

40%

12°

-

14

December

33%

-

13