Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

6

Februari

43%

-

6

Mars

44%

-

6

April

57%

16°

-

5

Maj

66%

24°

-

5

Juni

71%

29°

-

4

Juli

73%

32°

-

3

Augusti

75%

30°

-

3

September

72%

24°

-

3

Oktober

60%

15°

-

5

November

40%

-

6

December

30%

-

7