Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-1°

-

9

Februari

60%

-

10

Mars

58%

-

11

April

59%

13°

-

10

Maj

59%

18°

-

10

Juni

48%

21°

-

12

Juli

41%

24°

-

15

Augusti

45%

24°

-

15

September

49%

20°

-

11

Oktober

58%

15°

-

8

November

58%

-

9

December

63%

-

8