Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Fem tips för att bli klimatsmart

Klimat

Längre och fler torrperioder, och ett klimat som håller på att förändras. Inom de kommande 20 åren kommer vi se en hel del klimatförändringar. Det stora ansvaret vilar på våra politiker men vad kan man själv förändra för att minska utsläppen?

Nyligen släppte FN klimatpanel sin senaste IPCC-rapport. Man slår fast att medeltemperaturen kommer att öka inom de närmaste 20 åren. Utsläppen av koldioxid och växthusgaser är den stora boven, och vi kommer att behöva vänja oss att leva med en hel del klimatförändringar i framtiden - vi kommer att se en fler värmeböljor, ökade havsnivåer, översvämningar och andra naturkatastrofer till följd.

Enligt naturvårdsverket står varje person, varje år i Sverige för en klimatpåverkan som motsvarar 8 ton koldioxid. För att vi ska kunna nå målet i Parisavtalet och minska klimatförändringarna bör utsläppen per person inte vara högre än 1 ton per år till år 2050. Det stora ansvaret vilar på våra politiker men det finns en hel del man kan göra själv för att minska sin miljöpåverkan i sin vardag. 

Tänk på det här:

Minska matsvinnet -  Svenska hushåll tillsammans slänger ut cirka 224 000 ton mat och dryck varje år. Bli bättre på att planera dina matinköp och gör något av resterna. Både billigare och bättre för klimatet i längden. 

Parkera bilen - eller dela bil med vänner. Promenera, cykla eller åk kollektivt. Både bra för hälsan och gemenskapen. 

Många bäckar små -  har du ofta lampan tänd trots att du inte ens är i rummet, spara på elen genom att  släcka när du inte är i rummer, och dra ut laddaren till mobilen eller tvn när du inte använder dem. 

Minska energianvändningen - visste du att du nästan halverar energiförbrukningen om du tvättar i 30 eller 40 grader istället för 60?

Saker och ting går sönder och vi behöver ibland köpa nytt, men fundera på om det verkligen behöver vara helt nytt? Kolla andrahandsmarknaden, eller kanske går det bra att hyra? 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 13 aug 2021