Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

24°

-

9

Februari

63%

25°

-

9

Mars

56%

25°

-

13

April

48%

23°

-

20

Maj

47%

22°

-

19

Juni

43%

21°

-

10

Juli

33%

20°

-

12

Augusti

34%

20°

-

13

September

48%

23°

-

9

Oktober

52%

24°

-

14

November

45%

22°

-

20

December

52%

23°

-

14