Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

19

Februari

48%

-

18

Mars

49%

-

18

April

46%

16°

-

16

Maj

46%

21°

-

16

Juni

33%

24°

-

19

Juli

34%

27°

-

21

Augusti

43%

29°

-

18

September

33%

24°

-

19

Oktober

41%

18°

-

15

November

47%

12°

-

15

December

51%

-

17