Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

15°

15

Februari

47%

14°

16

Mars

47%

12°

14°

18

April

43%

18°

15°

15

Maj

44%

22°

18°

14

Juni

33%

26°

22°

18

Juli

37%

29°

25°

19

Augusti

47%

31°

27°

16

September

37%

27°

26°

18

Oktober

44%

22°

22°

14

November

48%

16°

20°

12

December

52%

11°

17°

13