Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

10

Februari

52%

-

12

Mars

47%

12°

-

16

April

43%

17°

-

16

Maj

43%

21°

-

16

Juni

29%

23°

-

19

Juli

31%

27°

-

19

Augusti

42%

29°

-

16

September

32%

25°

-

19

Oktober

39%

20°

-

16

November

46%

16°

-

12

December

56%

11°

-

9