Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

13°

-

8

Februari

65%

15°

-

7

Mars

66%

18°

-

6

April

72%

23°

-

2

Maj

82%

28°

-

1

Juni

93%

30°

-

0

Juli

94%

32°

-

0

Augusti

93%

32°

-

0

September

91%

30°

-

0

Oktober

82%

27°

-

2

November

73%

21°

-

4

December

61%

15°

-

6