Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

28°

27°

7

Februari

64%

28°

27°

6

Mars

63%

29°

27°

6

April

63%

29°

27°

7

Maj

51%

29°

28°

11

Juni

51%

30°

28°

12

Juli

58%

31°

28°

13

Augusti

57%

31°

29°

13

September

52%

30°

29°

14

Oktober

52%

29°

29°

16

November

56%

29°

28°

10

December

59%

29°

28°

8