Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

10

Februari

42%

-

10

Mars

41%

-

12

April

40%

13°

-

14

Maj

41%

17°

-

17

Juni

44%

21°

-

15

Juli

53%

24°

-

11

Augusti

52%

23°

-

13

September

44%

20°

-

11

Oktober

40%

14°

-

11

November

39%

-

12

December

44%

-

10