Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

44%

-

10

Mars

42%

11°

-

12

April

43%

14°

-

13

Maj

44%

18°

-

14

Juni

48%

22°

-

12

Juli

57%

25°

-

8

Augusti

56%

25°

-

10

September

48%

21°

-

10

Oktober

46%

16°

-

11

November

41%

10°

-

11

December

46%

-

9