Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

11

Februari

35%

-

10

Mars

41%

13°

-

12

April

43%

17°

-

12

Maj

51%

21°

-

12

Juni

56%

25°

-

11

Juli

65%

28°

-

8

Augusti

65%

28°

-

9

September

56%

24°

-

9

Oktober

44%

19°

-

11

November

30%

12°

-

12

December

27%

-

11