Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

11

Februari

38%

-

10

Mars

42%

12°

-

12

April

46%

17°

-

12

Maj

51%

22°

-

12

Juni

54%

26°

-

10

Juli

63%

29°

-

7

Augusti

61%

28°

-

9

September

55%

24°

-

9

Oktober

46%

18°

-

10

November

32%

11°

-

13

December

30%

-

11