Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

9

Februari

44%

-

8

Mars

41%

11°

-

10

April

43%

15°

-

11

Maj

46%

20°

-

14

Juni

49%

24°

-

13

Juli

56%

27°

-

11

Augusti

57%

26°

-

12

September

51%

22°

-

9

Oktober

45%

17°

-

10

November

35%

10°

-

10

December

33%

-

9