Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

44%

-

9

Mars

41%

-

11

April

41%

13°

-

12

Maj

42%

18°

-

15

Juni

44%

21°

-

14

Juli

52%

24°

-

13

Augusti

52%

23°

-

14

September

50%

20°

-

10

Oktober

46%

14°

-

10

November

37%

-

11

December

37%

-

10