Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

-

14

Februari

45%

-1°

-

13

Mars

40%

-

15

April

37%

-

17

Maj

37%

-

18

Juni

37%

13°

-

18

Juli

44%

16°

-

18

Augusti

46%

15°

-

18

September

48%

13°

-

14

Oktober

50%

-

12

November

42%

-

14

December

42%

-1°

-

14