Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

11°

11

Februari

44%

10°

10

Mars

36%

13°

10°

11

April

42%

17°

13°

13

Maj

46%

22°

18°

14

Juni

48%

26°

22°

15

Juli

56%

28°

24°

12

Augusti

58%

28°

25°

12

September

50%

24°

22°

11

Oktober

44%

19°

19°

11

November

38%

13°

16°

12

December

32%

13°

11