Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

44%

-

11

Mars

37%

10°

-

12

April

40%

14°

-

14

Maj

42%

19°

-

16

Juni

44%

22°

-

16

Juli

51%

25°

-

15

Augusti

53%

24°

-

14

September

48%

21°

-

12

Oktober

45%

16°

-

12

November

39%

-

12

December

36%

-

11