Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-

17

Februari

13%

-

14

Mars

20%

-

17

April

26%

-

13

Maj

28%

-

13

Juni

29%

-

14

Juli

26%

10°

-

14

Augusti

25%

10°

-

16

September

22%

-

17

Oktober

19%

-

18

November

13%

-

17

December

6%

-

18