Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

23°

-

1

Februari

62%

25°

-

1

Mars

62%

29°

-

2

April

63%

31°

-

5

Maj

50%

31°

-

9

Juni

38%

31°

-

14

Juli

28%

31°

-

18

Augusti

32%

31°

-

15

September

37%

31°

-

12

Oktober

57%

30°

-

3

November

65%

28°

-

0

December

65%

25°

-

0