Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

4

Februari

57%

-

6

Mars

55%

14°

-

8

April

60%

19°

-

8

Maj

66%

24°

-

6

Juni

66%

28°

-

5

Juli

57%

29°

-

7

Augusti

58%

28°

-

7

September

68%

26°

-

4

Oktober

76%

22°

-

3

November

74%

15°

-

2

December

61%

-

3